Home Rubriche Notizie Mochene DE SOG VAN RINDEL – A VENEZIANER SOG

DE SOG VAN RINDEL – A VENEZIANER SOG

279

S Balkof Tol. De Sog van Rindel ist kemmen paut en an plòtz nem en an bòlt pet tschuppn ont larch ont semm oum vinnt mer bisn ont hittn, dòss ist a guata kuntschòft van guat aus kemmen van metsch pet en lont. Der pasuach zòmmstudiart oman de Sog van Rindel mòcht verstea’ sèll as hòt tsok der Giuseppe Sebesta, as ist òlbe u’gahenkt gaben en Bersntol, va de “zait van holz”, er hòt gabellt long kennen abia s lem van lait van tol ist belten u’gahenkt gaben en de òrbet van holz.
Il testo è stato scritto dall’Istituto Culturale Mocheno.