Home Rubriche Notizie Mochene DER FILZERHOF

DER FILZERHOF

383

Derbersntoler hoff, hòt umandum s vèlt ont hòt a haus, an stòll ont a teitsch zòmm oder vanònder. S vèlt van hoff ist gaben ungefèr 20-25 èckter, taolt en bisn, acker ont balder. De nu’m Filzerhof kimmpt van an òltn pasetzer van hoff; er hòt se gahoasn Filzmoser, as ist galept en hoff ungefèr af de leistn van ‘600. Derno, en Filzerhof ist òlbe stònnen a familia pet en familianu’m Laner. En de zait, abia en òndra heff, hom se vergreasert s haup haus. Ber hom s haup haus keing en pèrg pet de kuchl pet a gabelng ont der stòll, verschai’dlech paut en 1600, ont en de sait keing en tol òndra zimmern paut en de leistn jarder van ‘700.