Home Notizie VA INANT LA RILEVAZION SUL NUMER E L SPARPAGNAMENT TERITORIÈL DI LADINS,...

VA INANT LA RILEVAZION SUL NUMER E L SPARPAGNAMENT TERITORIÈL DI LADINS, MOCHEGN E ZIMBRES

130

La rilevazion le é scomenzèda ai 4 de otober e la vegnarà serèda sù ai 20 de dezember del 2021
L’Istitut de Statistica de la provinzia de Trent (ISPAT) l vel recordèr che l’é en esser la rilevazion sul numer e l sparpagnament de chi che fèsc pèrt de la popolazions de lengaz ladin, mochen e zimber, che la é stata metuda a jir dai 4 de otober e la vegnarà serèda sù ai 20 de dezember del 2021.
I ejic de la rilevazion i darà l met de tor sù informazions ùtoles per l stravardament e la promozion de la cultura de la popolazions de mendranza che l’é te nosc raion; l’é donca de gran emportanza la partezipazion de duc chi enciasé ti comuns de la provinzia de Trent, coluna mai che sie la competenzes linguistiches.
Per tor pèrt a la rilevazion, belapontin, se pel empienir ite n chestionèr tras web, enjignà e endrezà da ISPAT. La istruzions tecniches e operatives per scriver ite l chestionèr les é states manèdes a duta la families de la provinzia de Trent tras na comunicazion scrita. Chi che no à l computer o no l’é bon de l durèr l pel domanèr l chestionèr sun papier tel Comun olache l’é enciasà, e l portèr de retorn serà ite te na soracuerta anonima.
La rilevazion la é perveduda da la “Normes de metuda en doura del Statut spezièl de la region Trentin-Sudtirol dintornvia la desposizions de stravardament de la popolazions ladina, mochena e zimbra de la provinzia de Trent” (d.lgs. 592/1993). Descheche dit, pel responer al chestionèr la jent che peissa de fèr pèrt de la popolazion de lengaz ladin, mochen e zimber, ma ence la persones che vel l palesèr duran la modalità de responeta “nesciuna de les trei”. La data de referiment per la informazions da scriver ite tel chestionèr l’é ai 3 de otober del 2021.

A partir da la fin de november, ti comuns de insediament storich de la popolazion de lengaz ladin, mochen e zimber (per i ladins: Ciampedel, Cianacei, Mazin, Moena, Sèn Jan e Soraga; per i mochegn: Vlarötz, Garait e Palai en Bersntol; per i zimbres: Lusérn), la families che no à amò scrit ite l chestionèr les vegnarà chiamèdes dai rilevadores che i ge metarà a la leta e dò i binarà sù l chestionèr sun papier serà ite te na soracuerta anonima. La informazions binèdes sù les vegnarà tratèdes aldò de la normativa en cont del stravardament del secret statistich e de la defendura di dac personèi. I ejic i vegnarà metui fora biné ensema e donca no sarà possibol entener a chi che se referesc i dac.

Per aer informazions e didament per scriver ite l chestionèr se pel:

chiamèr l Numer Vert ISPAT 800 083693, a la leta dai 4 de otober ai 20 de dezember, dal lunesc a la jebia da les 9 da doman e les cinch da sera e de vender da les nef da doman a la una domesdì
scriver ite a la direzion de posta eletronica censpermpop.tn@provincia.tn.it
vijitèr l sit de l’ISPAT a la direzion www.ispat.provincia.tn.it, te la sezion su la rilevazion de la popolazions de lengaz ladin, mochen e zimber.
Placat te l’enjonta

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia
(Traduzione a cura dei Servizi Linguistici e culturali del Comun general de Fascia)